КАКВО КОЛКО СТРУВА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ


Фирма "БРИГАДА ЧИСТ ДОМ" не носи отговорност за щети върху материи и повърхности, които изискват особен метод за почистване и третиране, което производителят е указал в упътването за експлоатация и което собственикът трябва да има предвид при заявяването на услугата и да уведоми преди това екипа, който следва да извърши почистването.

Посочените цени са без ДДС.

При площ над 100 кв.м ползвате допълнителна отстъпка. За повече информация, моля свържете с нас на телефон 0878 554 500 или на имейл info@brigadachistdom.com

При изполването на повече от една услуга, всеки клиент получава допълнителна отстъпка. За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 0878 554 500 или на имейл info@brigadachistdom.com

Цените за абонаментно и основно почистване се формират на база направен безплатен оглед на обекта.

Посочените цени са за почистване със стандартни професионални препарати.

Минималната стойност на поръчка е 30 лв без ДДС.

При силна замърсеност или след ремонт е възможно увеличаване на цената от 50% до 80%.

Посочените цени са без ДДС.

Рекламации се приемат само по време на почистването, докато екипът е още в обекта.
След като услугата бъде извършена и екипът напусне обекта, рекламации не се приемат.